[1]
Muhammad Fuadi, Muhammad Arsyad, Kaharuddin Arafah, and Asriyadin, “Pengaruh Model Learning Cycle 5E Terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Fisika Peserta Didik SMA Negeri 2 Woha Bima”, jpm, vol. 10, no. 2, pp. 116-121, Dec. 2020.