Abd. Haji Amahoru, & Sri Rahmadani Pulu. (2023). Pemetaan Data Astronomi untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon. JURNAL PENDIDIKAN MIPA, 13(1), 150-158. https://doi.org/10.37630/jpm.v13i1.848