[1]
Nidya Nina Ichiana, Abdul Razzaq, and Andi Kamal Ahmad, “Orientasi Kurikulum Merdeka: Hambatan Belajar Matematika dalam Capaian Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik”, jpm, vol. 13, no. 4, pp. 1162-1173, Dec. 2023.